نویسنده = ابراهیمی کریم آباد، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی میکروارگانیسم‌های حل‌کننده فسفات از ریزوسفر گندم و بررسی توان حل-کنندگی آنها در دو منبع فسفات نامحلول

دوره 3، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 29-41

راضیه ابراهیمی کریم آباد؛ میر حسن رسولی صدقیانی؛ محسن برین