نویسنده = ملا علی عباسیان، سارا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی پتانسیل جذب کادمیم توسط رسوبات معلق رودخانه روضه‌چای ارومیه در قدرت های یونی مختلف

دوره 8، شماره 1، بهار 1399، صفحه 59-67

سارا ملا علی عباسیان؛ مرضیه کریم پور؛ حسین پیرخراطی؛ فرخ اسدزاده


2. تخمین مکانی ماده آلی خاک با داده‌های نامطمئن و کمکی خاکی و روش آنتروپی حداکثر اریب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 18-34

نیکو حمزه پور؛ سارا ملا علی عباسیان