نویسنده = ناصر بالنده
تعداد مقالات: 3
1. برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک‌های منتخب از دشت اردبیل با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 124-136

حامد امیرعابدی؛ شکرالله اصغری؛ ترحم مصری گندشمین؛ ناصر بالنده؛ ابراهیم جوهری


2. برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و شبکه‏ عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 39-53

حامد امیر عابدی؛ شکرالله اصغری؛ ترحم مصری گندشمین؛ ناصر بالنده