نویسنده = غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تیمارهای کودی پتاسیم و روی بر جذب عناصر پتاسیم، کلسیم، منیزیم، روی و نسبت K+/ Na+ و برخی پاسخ های فیزیولوژیک دو رقم کلزا در شرایط تنش شوری

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 14-24

نادر خادم مقدم؛ بابک متشرع زاده؛ غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ رضا معالی امیری


2. اثر آلودگی سربی خاک بر غلظت سرب در گیاه و برخی صفات فیزیولوژیک در ارقام مختلف ذرت علوفه‌ای

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 88-100

مهدی تفویضی؛ غلامرضا ثواقبی فیروز آبادی؛ بابک متشرع زاده