نویسنده = امینی، بهاره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر کودهای اسید هیومیک با اوره بر برخی صفات زراعی ذرت (Zea mays L)

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 31-40

بهاره امینی؛ محسن فرحبخش؛ مهران کیانی راد