نویسنده = اسدی رحمانی، هادی
تعداد مقالات: 1
1. اثر کمپوست آزولا بر پارامترهای کمی و کیفی برنج تحت تلقیح با باکتریهای محرک رشد گیاه

دوره 4، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 91-104

محمدحسین انصاری؛ هادی اسدی رحمانی؛ جلال ملاجعفری