نویسنده = رضاوردی نژاد، وحید
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر مالچ آلی آفتابگردان بر خصوصیات هیدرولیکی و مکانیکی خاک در انرژی‌های تراکمی مختلف

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 27-39

نورعلی حقدوست؛ وحید رضاوردی نژاد؛ مجید منتصری


2. بررسی آزمایشگاهی اصلاح یک خاک شور- سدیمی با استفاده از ستون‌های آبشویی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 121-132

سودابه تیرانداز؛ وحید رضاوردی نژاد؛ فرخ اسدزاده؛ حجت احمدی