نویسنده = ضیائیان، عبدالحسین
تعداد مقالات: 2
1. اثر کاربرد فسفر و زغال زیستی بر فراهمی فسفر، رشد و عملکرد سورگوم تلقیح شده با باکتری‌ حل‌کننده فسفات

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 190-200

عبدالحسین ضیائیان؛ ابوالفتح مرادی؛ غلامرضا زارعیان؛ جهانبخش میرزاوند


2. برهمکنش میکوریزا، کود آلی و پتاسیم بر عملکرد و ترکیب شیمیایی برگ انار(Punica granatum L.)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 92-103

عبدالحسین ضیائیان؛ محسن پروین؛ محمد صادق قربانی؛ منوچهر دستفال