نویسنده = حمزه نژاد، رقیه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کمّی آلودگی فلزات سنگین در خاک

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 37-52

رقیه حمزه نژاد؛ حبیب خداوردیلو