نویسنده = امیر کیوان کفاشی
تعداد مقالات: 1
1. پهنه بندی احتمال کمبود و فزونی کربن آلی و فسفر قابل جذب خاک با استفاده ازکریجینگ شاخص

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 67-78

شاهرخ فاتحی؛ امیر کیوان کفاشی؛ غلامحسین احمدی