نویسنده = علی رضا آستارائی
تعداد مقالات: 4
1. اثر نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر برخی شاخص‌های زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 22-36

زهره فرزانگان؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان


2. اثر اسید هیومیک، ورمی‌کمپوست و محلول‌پاشی روی بر برخی ویژگی‌های کمّی و کیفی انار رقم خزر بردسکن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 53-69

رضا پوزشی؛ رضا خراسانی؛ غلامحسین حق نیا؛ حمیدرضا ذبیحی؛ علیرضا آستارائی


3. جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 70-83

حمید دهقانیان؛ اکرم حلاج نیا؛ امیر لکزیان؛ علی رضا آستارائی


4. تاثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی‌های ساختمانی خاک

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-61

معصومه ذاکر؛ حجت امامی؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی