نویسنده = امیریان چکان، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی توزیع جانبی و عمودی کربنات کلسیم در خاک با استفاده از زمین آمار و توابع اسپلاین

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-15

روح الله تقی زاده؛ علیرضا امیریان چکان؛ فریدون سرمدیان؛ جهانگرد محمدی