نویسنده = نبی الهی، کمال
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی تغییرات مکانی شاخص فرسایش‌پذیری خاک با استفاده ‌از تکنیک نقشه‌برداری رقومی در منطقه کانی سیف شهرستان بانه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-26

روح الله تقی زاده؛ اکبر پورشادمان؛ کمال نبی الهی؛ مهدی تازه