نویسنده = تازه، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی تغییرات مکانی شاخص فرسایش‌پذیری خاک با استفاده ‌از تکنیک نقشه‌برداری رقومی در منطقه کانی سیف شهرستان بانه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-26

روح الله تقی زاده؛ اکبر پورشادمان؛ کمال نبی الهی؛ مهدی تازه


2. واسنجی دستگاه القاگر الکترومغناطیس به منظور برآورد تغییرات عمودی شوری خاک با استفاده از روش‌های فراکاوشی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 65-80

روح الله1 تقی زاده مهرجردی؛ سمیه آسمانی؛ فریدون سرمدیان؛ مهدی تازه؛ محمد حسن رحیمیان