نویسنده = محمد فیضیان
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر شرایط مختلف رطوبتی و حرارتی بر اکسایش گوگرد و غلظت عناصر غذایی در خاک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-145

نصرت اله منتجبی؛ محمد فیضیان؛ محمد حسین داودی؛ اکبر سهرابی؛ سید مهدی شریعت


2. اثر ماده آلی، پتاسیم و کلسیم بر عملکرد، ترکیب شیمیایی و پوسیدگی گلگاه هندوانه در یک خاک سبک

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 81-90

جواد سرحدی؛ محمد فیضیان؛ خسرو عزیزی؛ حمیدرضا متین فر