نویسنده = مجید فرومدی
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر شیب سطح بر انتخاب‌پذیری ذرات در فرسایش پاشمانی در خاک‌های مختلف

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-111

مجید فرومدی؛ علی‌رضا واعظی


2. تغییرپذیری توزیع اندازه ذرات خاک در دامنه‌های شمالی و جنوبی منطقه نیمه‌خشک غرب زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 86-96

مجید فرومدی؛ علیرضا واعظی؛ زهرا بیات؛ علی شاهبایی کوتنایی