نویسنده = بیات، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تغییرپذیری توزیع اندازه ذرات خاک در دامنه‌های شمالی و جنوبی منطقه نیمه‌خشک غرب زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 86-96

مجید فرومدی؛ علیرضا واعظی؛ زهرا بیات؛ علی شاهبایی کوتنایی