نویسنده = محمدی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تخمین نقطه ای منحنی رطوبتی خاک با استفاده از برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 84-95

مهسا کاظمی؛ محمد حسین محمدی؛ علیرضا واعظی