نویسنده = محسن باقری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباط متقابل فرآیندهای خاک‌ساز با فرآیندهای زمین‌ریخت‌شناختی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 174-189

محسن باقری؛ نورایر تومانیان


2. ارزیابی دقت نقشه‌برداری رقومی خاک با محدودیت داده در بخشی از فلات لسی استان گلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 148-163

صدیقه ملکی؛ فرهاد خرمالی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ جهانگیر محمدی