نویسنده = صیاد، غلامعباس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی شاخص های کمی و کیفی جریان ترجیحی در ساختمان‌های مختلف خاک

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 83-95

نوشین رمضانی؛ احمد لندی؛ عبدالرحمن برزگر؛ غلامعباس صیاد