نویسنده = قوستا، یوبرت
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر کشت و کار بر برخی ویژگی‌های زیستی خاک: مطالعه موردی در استان آذربایجان غربی، ایران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 96-108

دلنیا باپیری؛ حبیب خداوردیلو؛ محسن برین؛ یوبرت قوستا