نویسنده = امین زاده، میلاد
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی عددی توزیع رطوبت در خاک‌های مختلف تحت تاثیر مالچ و آب زیرزمینی شور و کم‌عمق

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 172-187

اشکان یوسفی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ میلاد امین زاده