نویسنده = بسالت پور، علی اصغر
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ویژگی‌های مؤثر بر پایداری ساختمان خاک‌های مناطق خشک با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک-شبکه عصبی مصنوعی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 129-143

عیسی اسفندیارپور؛ ایرج کوچمی ساردو؛ حسین شیرانی؛ علی اصغر بسالت پور