کلیدواژه‌ها = خصوصیات خاک
تعداد مقالات: 2
1. اثر عملیات اصلاحی قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه خشک مراوه تپه استان گلستان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 114-124

حمید نیک نهاد قرماخر؛ عیسی جعفری فوتمی؛ اسماعیل شیدای کرکج


2. ارزیابی کاربرد مدل های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی تطبیقی فازی و رگرسیون در پیش‌‌بینی کربن آلی ذره ای در مراتع خرابه سنجی ارومیه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 94-106

بهنام بهرامی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ سعید خسروبیگی؛ سعید جانی زاده؛ جواد معتمدی