کلیدواژه‌ها = عنصر روی
تعداد مقالات: 1
1. تغییرات شکل های شیمیایی و زیست فراهمی روی با فاصله از ریزوسفر منفرد و مشترک

دوره 1، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 73-83

یاسر عظیم زاده؛ حسین شریعتمداری؛ مهران شیروانی