کلیدواژه‌ها = کیفیت آب آبیاری
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی‌های ساختمانی خاک

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-61

معصومه ذاکر؛ حجت امامی؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی