کلیدواژه‌ها = کربن آلی خاک
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش‌های آماری چندمتغیره در ارزیابی شاخص‌های کیفیت خاک در منطقه نیمه‌خشک لردگان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 192-206

الهام علی دوست؛ مجید افیونی؛ محمدعلی حاج عباسی؛ محمدرضا مصدقی