کلیدواژه‌ها = معیار اطلاعات آکائیک تصحیح شده (AICC)
تعداد مقالات: 1