دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی کارایی زغال زیستی اصلاح شده با منیزیم کلرید در حذف نیترات از محلول آبی: مطالعه سینتیک و همدمای جذب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

شیلا خواجوی شجاعی؛ عبدالامیر معزی؛ مجتبی نوروزی مصیر؛ مهدی تقوی


2. ارزیابی وضعیت تغذیه ای کدو با روش انحراف از درصد بهینه در منطقه خوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

ماهرخ شریف مند؛ ابراهیم سپهر؛ احمد بایبوردی


3. اثر نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر برخی شاخص‌های زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

زهره فرزانگان؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان


4. ارزیابی کمّی آلودگی فلزات سنگین در خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

رقیه حمزه نژاد؛ حبیب خداوردیلو


5. توزیع شکل‌های فسفر در خاک آهکی تلقیح‌شده با قارچ‌های حل‌کننده فسفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

میرحسن رسولی صدقیانی؛ رقیه واحدی؛ مجید مشایخی؛ محسن برین


6. تعیین فرسایش‌پذیری بادی در بخشی از اراضی شرق دریاچه ارومیه و بررسی ارتباط آن با ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

بیژن راعی؛ عباس احمدی؛ محمد رضا نیشابوری؛ محمدعلی قربانی؛ فرخ اسدزاده


7. تأثیر شیب سطح بر انتخاب‌پذیری ذرات در فرسایش پاشمانی در خاک‌های مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

مجید فرومدی؛ علی‌رضا واعظی


8. تأثیر زغال زیستی و قارچ میکوریز بر خصوصیات رشدی و تغذیه گیاه همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

احسان کریمی؛ مصطفی شیرمردی؛ مریم دهستانی اردکانی دهستانی اردکانی؛ مجتبی کریمی؛ جلال غلام نژاد


9. تعیین میزان اثر‌گذاری ویژگی‌های خاک بر رواناب و رسوب در سطح زیررده با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی (مطالعه موردی: دشت اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

فاطمه آقاعلیزاده؛ آیدا عباسی کلو؛ اباذر اسمعلی عوری


10. بررسی روابط بین عملکرد گل محمدی و ویژگی‌های خاک و توپوگرافی با روش‌های رگرسیون چندمتغیره، شبکه عصبی مصنوعی و مدل‌سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

مرتضی بهمنی؛ جهانگرد محمدی؛ عیسی اسفندیارپور؛ حمیدرضا متقیان


11. استفاده از تحلیل‌ چند متغیره به منظور ارزیابی کیفیت خاک در اراضی کشاورزی استان زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

سمیه حمیدی نهرانی؛ محمد صادق عسکری؛ سعید سعادت؛ محمد امیر دلاور؛ مهدی طاهری


12. بررسی ارتباط متقابل فرآیندهای خاک‌ساز با فرآیندهای زمین‌ریخت‌شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

محسن باقری؛ نورایر تومانیان


13. اثر کاربرد فسفر و بیوچار بر فراهمی فسفر، رشد و عملکرد سورگوم تلقیح شده با باکتری‌ حل‌کننده فسفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

عبدالحسین ضیائیان؛ ابوالفتح مرادی؛ غلامرضا زارعیان؛ جهانبخش میرزاوند


14. ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی از مرتع به گندم دیم بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی خاک با استفاده از شاخص کیفیت خاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

زهرا کرمی؛ زاهد شریفی