دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399 
12. کارایی مدل‌های فرکتالی در برآورد توزیع اندازه ذرات خاک

صفحه 158-168

سودا شعبانی؛ کامران زینال زاده؛ الناز رضایی


13. کارایی سیستم های RS و GIS در برآورد فرسایش بادی خاک ساحل شرقی دریاچه ارومیه

صفحه 169-180

ساغر چاخرلو؛ علی اصغر جعفرزاده؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ فرزین شهبازی