نویسنده = ملکوتی، محمدجعفر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر سولفات‌پتاسیم و سولفات‌روی بر عملکرد و غلظت کادمیم در غده سیبزمینی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-85

عبدالله حسینی؛ lمحمدجعفر ملکوتی؛ علی اصغر شهابی


2. تاثیر گوگرد عنصری و باکتری تیوباسیلوس بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک و جذب عناصر غذایی توسط گیاه ذرت (Zea mays L.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-142

جلال قادری؛ محمد جعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ محمد حسین داوودی


3. بررسی خطرپذیری نیترات در اندام های خوراکی برخی محصولات کشاورزی استان اصفهان

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-12

شیرین هفت برادران؛ محمدجعفر ملکوتی؛ امیرحسین خوشگفتارمنش