با کمال مسرت به اطلاع علاقه مندان به چاپ مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی و

 

ISC"تحقیقات کاربردی خاکمی رساند که این مجله موفق به اخذ

 

ضریب تاثیر (029/0=IF) از پایگاه استنادی جهان اسلام گردیده است. 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-219 

1. کاربرد طیف‌سنجی مرئی- مادون‌قرمز در کمی سازی میزان گچ خاک در کانون‌های مستعد تولید ریزگرد استان خوزستان

صفحه 1-13

منصور چترنور؛ احمد لندی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسین علی بهرامی


2. اثر اصلاح کننده های آلی و معدنی بر توزیع شکل های کادمیم در طول زمان انکوباسیون در یک خاک آهکی

صفحه 14-26

سمیه سفیدگر شاهکلایی؛ مجتبی بارانی؛ فرهاد خرمالی؛ اسماعیل دردی پور


7. بررسی برخی شاخص های کمی و کیفی جریان ترجیحی در ساختمان‌های مختلف خاک

صفحه 83-95

نوشین رمضانی؛ احمد لندی؛ عبدالرحمن برزگر؛ غلامعباس صیاد


9. اثر کلات‌های آهن و روش کاربرد آن‌ها بر وضعیت تغذیه‌ای آهن گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris) در یک خاک آهکی

صفحه 109-128

آتنا میربلوک؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ ابراهیم سپهر؛ امیر لکزیان؛ محمد حکیمی