با کمال مسرت به اطلاع علاقه مندان به چاپ مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی و

 

ISC"تحقیقات کاربردی خاکمی رساند که این مجله موفق به اخذ

 

ضریب تاثیر (029/0=IF) از پایگاه استنادی جهان اسلام گردیده است. 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4، زمستان 1399 

12. کارایی مدل‌های فرکتالی در برآورد توزیع اندازه ذرات خاک

صفحه 158-168

سودا شعبانی؛ کامران زینال زاده؛ الناز رضایی


13. کارایی سیستم های RS و GIS در برآورد فرسایش بادی خاک ساحل شرقی دریاچه ارومیه

صفحه 169-180

ساغر چاخرلو؛ علی اصغر جعفرزاده؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ فرزین شهبازی