با کمال مسرت به اطلاع علاقه مندان به چاپ مقاله در فصلنامه علمی-پژوهشی و

 

ISC"تحقیقات کاربردی خاکمی رساند که این مجله موفق به اخذ

 

ضریب تاثیر (079/0=IF و با رتبه Q3از پایگاه استنادی جهان اسلام گردیده است. 

 

3. ارزیابی روش‌های طبقه‌بندی پیکسل‌پایه و شیء گرا در آشکارسازی و پهنه‌بندی اراضی فرسایشی با استفاده از داده‌های سنجش از دور سنتینل 2 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز لیقوان)

پناه محمدی؛ عباس احمدی؛ بختیار فیضی زاده؛ علی اصغر جعفرزاده؛ مهدی رحمتی

صفحه 28-40