نویسنده = حسینی، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر سولفات‌پتاسیم و سولفات‌روی بر عملکرد و غلظت کادمیم در غده سیبزمینی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-85

عبدالله حسینی؛ lمحمدجعفر ملکوتی؛ علی اصغر شهابی