نویسنده = شکرالله اصغری
تعداد مقالات: 1
1. برآورد میانگین وزنی قطر خاکدانه‌ها با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و شبکه‏ عصبی مصنوعی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 39-53

حامد امیر عابدی؛ شکرالله اصغری؛ ترحم مصری گندشمین؛ ناصر بالنده