نویسنده = عمرانی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. تناسب اراضی منطقه گلفرج جلفا برای کشت چغندرقند با استفاده از سیستم مدیترانه ای

دوره 2، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 1-11

مسلم ثروتی؛ حمیدرضا ممتاز؛ منصور عمرانی؛ حسن محمدی