نویسنده = داودی، محمد حسین
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر شرایط مختلف رطوبتی و حرارتی بر اکسایش گوگرد و غلظت عناصر غذایی در خاک

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-145

نصرت اله منتجبی؛ محمد فیضیان؛ محمد حسین داودی؛ اکبر سهرابی؛ سید مهدی شریعت


2. تاثیر گوگرد عنصری و باکتری تیوباسیلوس بر برخی از ویژگی های شیمیایی خاک و جذب عناصر غذایی توسط گیاه ذرت (Zea mays L.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 131-142

جلال قادری؛ محمد جعفر ملکوتی؛ کاظم خاوازی؛ محمد حسین داوودی