نویسنده = صادقی، جلال
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر سطوح مختلف فسفر بر وابستگی میکوریزایی، خصوصیات رشدی و جذب فسفر در دو گیاه ذرت و سویا

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 58-70

جلال صادقی؛ امیر لکزیان؛ علیرضا آستارایی؛ اکرم حلاج نیا