کلیدواژه‌ها = عملیات اصلاحی
تعداد مقالات: 1
1. اثر عملیات اصلاحی قرق بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه خشک مراوه تپه استان گلستان

دوره 1، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 114-124

حمید نیک نهاد قرماخر؛ عیسی جعفری فوتمی؛ اسماعیل شیدای کرکج