کلیدواژه‌ها = ضریب درجه‌-روز رشد
تعداد مقالات: 1
1. تخمین سطح تنش رطوبتی خاک با استفاده از مدل HYRDUS2D و سیستم استنتاج عصبی- فازی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 53-64

فاطمه کاراندیش؛ پرویز حقیقت جو