نویسنده = مجنونی هریس، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر نوع و غلظت نمک بر کارآیی جذب سوپرجاذب

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 97-108

سعید جلیلی؛ معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ رضا دلیرحسن نیا