نویسنده = روح الله تقی زاده مهرجردی
تعداد مقالات: 3
1. تخمین سرعت نفوذپذیری پایه با استفاده از مدل‌های نروفازی، شبکه عصبی و رگرسیون خطی چندمتغیره

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-15

کمال نبی اللهی؛ فریبا گل محمدی؛ روح الله تقی زاده مهرجردی؛ مسعود داوری


2. پیش بینی تغییرات مکانی شاخص فرسایش‌پذیری خاک با استفاده ‌از تکنیک نقشه‌برداری رقومی در منطقه کانی سیف شهرستان بانه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-26

روح الله تقی زاده؛ اکبر پورشادمان؛ کمال نبی الهی؛ مهدی تازه


3. بررسی توزیع جانبی و عمودی کربنات کلسیم در خاک با استفاده از زمین آمار و توابع اسپلاین

دوره 5، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 1-15

روح الله تقی زاده؛ علیرضا امیریان چکان؛ فریدون سرمدیان؛ جهانگرد محمدی