نویسنده = فلاح، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ی اثر کود های بیولوژیکی و شیمیایی فسفره بر جذب فسفر و عملکرد گیاه زینتی همیشه بهار (Calendula officinalis)

دوره 5، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 79-91

علی محبوب خمامی؛ داوود هاشم آبادی؛ عاطفه براری تاجانی؛ علیرضا فلاح