نویسنده = واعظی، علیرضا
تعداد مقالات: 3
1. تغییرپذیری توزیع اندازه ذرات خاک در دامنه‌های شمالی و جنوبی منطقه نیمه‌خشک غرب زنجان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 86-96

مجید فرومدی؛ علیرضا واعظی؛ زهرا بیات؛ علی شاهبایی کوتنایی


3. تخمین نقطه ای منحنی رطوبتی خاک با استفاده از برخی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی خاک

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 84-95

مهسا کاظمی؛ محمد حسین محمدی؛ علیرضا واعظی