نویسنده = طریقت، فائزه السادات
تعداد مقالات: 1
1. واکنش گروه‌های کرم‌های خاک سطحی به تغییرپذیری مشخصه‌های اکولوژیکی یک جنگل پهن‌برگ

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 44-53

فائزه السادات طریقت؛ یحیی کوچ؛ سید محسن حسینی