نویسنده = اسدزاده، فرخ
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی نقش پوشش و اندازه سنگریزه سطحی بر تولید رسوب با استفاده از روش پاسخ سطح

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 25-38

فرخ اسدزاده؛ محی الدین فقه حسن اقا؛ حبیب خداوردیلو