نویسنده = امیر فتوت
تعداد مقالات: 2
1. اثر نانوهیدروکسی‌آپاتیت بر برخی شاخص‌های زیستی در یک خاک آهکی آلوده به کادمیم

دوره 8، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 22-36

زهره فرزانگان؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت؛ امیر لکزیان


2. تاثیر شوری و پتاسیم آب آبیاری بر ویژگی‌های ساختمانی خاک

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-61

معصومه ذاکر؛ حجت امامی؛ امیر فتوت؛ علیرضا آستارایی