نویسنده = دعایی، سحر
تعداد مقالات: 1
1. افزایش کارآیی آبیاری در اراضی شالیزاری با استفاده از کمپوست آزولا در شرایط کمبود آب

دوره 6، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 146-160

سحر دعایی؛ سینا سیاوش مقدم؛ تیمور رضوی پور؛ سید علی نورحسینی