کلیدواژه‌ها = بیوچار
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه سطوح مختلف بیوچار و کود حیوانی بر عملکرد و اجزا عملکرد و کارایی مصرف آب گندم

دوره 8، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 160-171

سحر پلنگی؛ امید بهمنی؛ وحید اطلسی پاک


2. اثر دوره انکوباسیون سطوح مختلف بیوچار ضایعات درختان سیب و انگور بر رفتار جذب فسفر در خاک آهکی

دوره 6، شماره 1، بهار 1397، صفحه 98-111

نگار رشیدی الپاوت؛ عباس صمدی؛ علی محمد نیکبخت


3. اثر دمای پیرولیز بر ویژگی‌های شیمیایی بیوچار حاصل از باگاس نیشکر و بقایای پسته

دوره 3، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-13

زهرا خان محمدی؛ مجید افیونی؛ محمدرضا مصدقی