کلیدواژه‌ها = همزیستی مایکوریزایی
تعداد مقالات: 1
1. جذب عناصر غذایی کم‌مصرف تحت تأثیر برهمکنش کرم‌های خاکی (Eisenia fetida ) و قارچ مایکوریزا آربوسکولار (Funneliformis mosseae) در ذرت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 70-83

حمید دهقانیان؛ اکرم حلاج نیا؛ امیر لکزیان؛ علی رضا آستارائی