کلیدواژه‌ها = طرح کرت‌های دو بار خرد شده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تأثیر مالچ پارسیان و پلی اکریل آمید بر تولید رواناب و رسوب خاک‌های لوم شنی گچ‌دار

دوره 6، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 64-76

فریدون سلیمانی؛ عطااله کاویان؛ فرود شریفی؛ کریم سلیمانی؛ کاکا شاهدی